Föreningen Timmermansgården

Föreningen Timmermansgården är en ideell förening som bedriver verksamhet på Timmermansgården för människor i alla åldrar. Medlemmarna  kallas till årsmöte och bjuds in till större evenemang på hemgården. Som medlem får du också rabatt på ett flertal kurser och i vårt café.

Medlemsavgiften är 100:- och betalas enklast in på vårt Plusgirokonto 40 95 14-7
Vi hälsar varmt nya medlemmar välkomna!

Nu stärks skyddet av dina personuppgifter

Som medlem i Timmermansgården och som kursdeltagare i våra studiecirklar är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Timmermansgården hanterar dina personuppgifter i ett medlemsregister. Det innehåller bland annat ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och ibland även e-postadress.
Vi hanterar dina personuppgifter bland annat för att göra medlemsutskick, kalla till kurser och aktiviteter som Timmermansgården ordnar. Personuppgifter lämnas också för kursdeltagare vid redovisning av studiecirklar mot studieförbund.
Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR.

Det innebär bland annat att vi ser till att ha ett tydligt syfte, ha en rättslig grund och att vi skyddar uppgifterna.

Du har rätt att få ett utdrag av all information vi registrerat om dig.
Du har rätt att begära ändring av dina registrerade personuppgifter.
Du har rätt att återkalla detta samtycke.
Du har rätt att bli raderad från våra register. Med undantag av sådant där lagen kräver eller tillåter att vi sparar informationen.

Vill du nyttja dina rättigheter ber vi dig kontakta oss.

Kommentarer inaktiverade.