Timmermansgården

En gård för alla åldrar.
Södermalm har under lång tid präglats av industrier och en homogen arbetarbefolkning. Runt Södra station fanns ett flertal industrier med ett övervägande antal kvinnor. Ett stort problem var barnpassningen. Efter mönster från England bildades Birkagården 1912 som en hemgård för befolkningen och industriarbetarna i nordvästra Vasastaden.

”Hemgården ska vara ett socialt arbetsrum som har till syfte att verka för gemenskap och förståelse för människor över alla ålders-, yrkes-, och åsiktsgränser, samt befrämja ömsesidigt bistånd i strävandet för fortsatt personlig utveckling”

/Ur Riksförbundet Sveriges Hemgårdars första stadgar.

På södermalm öppnades år 1916 Södergården. Den blev i första hand en hemgård för Tobaksmonopolets anställda och i gården installerades en barnkrubba för de anställdas barn. Dessutom fanns ett s.k. barnvärn för skolbarn, ett slags fritidshem för barn där barnen också fick ett mål mat. På gården bedrevs även en studieverksamhet för de anställda.

Tobaksbolaget ansåg sig inte vilja ansvara för barntillsynen varför personalkonsulten Herta Svensson tog kontakt med andra företag i trakten som kunde tänkas vara intresserade av att starta en hemgård i denna del av Södermalm. Hon tog också kontakt med ansvariga politiker och med Stockholmshem. Stockholmshem hade nyligen uppfört barnrikehus vid Bergsgruvan.

År 1943 bildades Föreningen Timmermansgården för att i första hand ta över barntillsynen. Anslag till verksamheten lämnades från Tobaksmonopolet, Vin & Sprit, Kooperativa förbundet, AB Gunnar Collijn och Stockholmshem som ansvarade för byggandet. Verksamheten bedrevs till en början i den s.k. Malmquvistiska gården i Bergsgruvan.
År 1945 stod den egna byggnaden färdig. I det nya huset inrymdes daghem, lekskola och eftermiddagshem. Året efter tillkom klubb-, studie- och fritidsverksamheten för barn, ungdom och vuxna.

För att förbättra gårdens ekonomi bildades år 1953 Timmermansgårdens vänner. Denna förening fick karaktären av stödförening när företagen ekonomiskt drog sig ur verksamheten och de kommunala bidragen ökade. Verksamheten i Timmermansgården fortsatte att växa och år 1958 stod Tillbyggnaden mot Timmermansgatan, ”annexet” klart.

Från starten är gården ansluten till Riksförbundet Sveriges Fritids- och hemgårdar, Fritidsforum. Medlemskapet innebär samarbete med andra gårdar med liknande verksamhetsinriktningar.

Fram till 1984 var Timmermansgården ansluten till Centralföreningen för Stockholms eftermiddagshem. Därefter upplöstes Centralföreningen och ansvaret för barnstugan och fritidshemmet övergick till Socialförvaltningen och är idag en kommunal barnstuga.

Timmermansgården av idag består främst av studie- och fritidsverksamhet. Studieverksamheten sker i samarbete med NBV. Fritidsgården är öppen tre till fyra kvällar i veckan och vänder sig till barn i mellanstadieåldern.

Kommentarer inaktiverade.