Språk

Startdatum ej bestämt
SPANSKA
Onsdag kl 19.00-20.30
Konversation i liten grupp.
För dig som vill lära dig mer om det spanska språket och utöka ditt ordförråd.
Vi kommer att prata om vardagliga saker i små grupper.
Ledare: Yuri Bosch Lindberg
5 gånger
Kostnad ?

Kommentarer inaktiverade.